Giỏ hàng

Sách - Cấu Trúc Dữ Liệu Và Thuật Toán

Thương hiệu: Khác
|
Loại: Khác
|
118,000₫
Cuốn sách đề cập đến một số vấn đề cơ bản trong lĩnh vực “Cấu trúc dữ liệu và Thuật toán” – một môn học có ý nghĩa quan trọng trong hành trang kiến thức của sinh viên ngành Công nghệ Thông tin.
Nội dung cuốn sách bao gồm bảy chương:
Chương 1. Các khái niệm cơ bản;
Chương 2. Thuật toán đệ quy;
Chương 3. Các cấu trúc dữ liệu cơ bản;
Chương 4. Cây;
Chương 5. Các thuật toán sắp xếp;
Chương 6. Tìm kiếm;
Chương 7. Đồ thị và các thuật toán đồ thị.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Số Trang: 368
Tác Giả: Nguyễn Đức Nghĩa
Nhà Xuất bản: Bách Khoa Hà Nội
Năm xuất bản: 2020
Hotline hỗ trợ 24/7: (+84)369825198
|
Số lượng